ВТОРА ХИРУРГИЯ

 

Д-р Костадин Георгиев Ангелов

Асистент в Университетската катедра по по хирургия

 

Завършва с пълно отличие средно образование през 1995 г. в СОУ „Иван Вазов” гр. Нова Загора с профил математика.

През 2004 г. завършва с отличие медицина в Медицински Университет – София и през същата година печели конкурс и започва специализация по хирургия към Катедрата по хирургия на Медицински Университет - София.

От 2004 г. до юни 2006 г. работи като лекар-ординатор в Спешно отделение – Шокова зала към ЦСМП – София област на територията на МБАЛ „Св. Анна” - гр. София.

От юни 2006 г. след спечелен конкурс е избран за асистент по хирургия към Катедрата по хирургия на Медицински Университет – София.

През същата година се дипломира като магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт със защита на дипломна работа на тема „Стратегия за развитие и управление на многопрофилна болница на територията на град София”.

От 2008 г. е Главен административен лекар на Клиниката по хирургически болести „Проф. д-р Ал.Станишев” при Университетска болница „Александровска”.

Научните интереси на Д-р Ангелов са свързани с хирургичното лечение на онкологичните заболявания на гастроинтестиналния тракт, маркирането на сентинелни лимфни възли и в частност – рака на стомаха. Съавтор е в учебника по хирургични болести под редакцията на проф. Н. Яръмов.

Член е на Българското хирургично дружество.

Д-р Ангелов има редица публикации в български и чужди списания, както и участия в национални, европейски и световни конгреси по хирургия, онкология, гастроентерология, колопроктология, стомашен рак и др.

Владее английски, френски и руски език.

Начало^^